umělá výživa

Umělá výživa je dodávání živin pacientovi jinou cestou, než je běžný způsob stravy. Toho lze dosáhnout:

  1. prostřednictvím enterální výživy – výživa podávaná do trávicího traktu (upřednostňovaný způsob umělé výživy, je-li to možné),
  2. pomocí parenterální výživy – výživa podávaná intravenózně.

Viz také výživa, enterální výživa, parenterální výživa, nutriční podpora.