umělá výživa

Umělá výživa je dodávání živin pacientovi jinou cestou, než je běžný způsob stravy. Toho lze dosáhnout buď pomocí parenterální výživy (výživa podávaná intravenózně) nebo prostřednictvím enterální výživy, případně pomocí nazogastrické sondy či gastrostomické sondy.