dietoterapie

Dietoterapie neboli léčba dietou se zabývá využitím potravin k léčebným účelům. Je to způsob stravování předepsaný lékařem ke zlepšení zdravotního stavu. Dietoterapie obvykle zahrnuje úpravu stávajícího způsobu stravování s cílem podpořit optimální zdraví. Terapeutické diety jsou upravovány s ohledem na živiny, složení stravy potravinové alergie nebo potravinové intolerance. Dietoterapie může být předepsána k udržení, obnovení a úpravě výživového stavu, ke snížení či naopak zvýšení množství přijatých kalorií pro úpravu hmotnosti (ať už nadváhy či podváhy), u diabetiků k vyvážení množství přijatých sacharidů, lipidů a proteinů.

Odvozené přídavné jméno je dietoterapeutický.

Viz také dieta, terapie, nutriční terapie.

Související příspěvky:

Pojem souvisí s kategoriemi:

Výživa nemocných