nutriční asistent

Nutriční asistent vykonává činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče pod odborným dohledem nutričního terapeuta a dále se ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné a diagnostické péči v oboru klinická výživa.

Práce nutričního asistenta se řadí mezi nelékařská zdravotnická povolání.

Viz také nutrice (výživa).