výživové poradenství

Výživové poradenství se zaměřuje na poskytování obecných informací a individuální podporu při rozhodování o otázkách týkajících se stravovacích návyků, výběru vhodných potravin apod. Výživoví poradci pomáhají svým klientům přejít na zdravější způsob stravování a vyhýbat se rizikovému chování v oblasti stravy, působí tedy i preventivně.

Výživové poradenství je tzv. volná živnost. To znamená, že výživovým poradcem se může stát kdokoli, kdo má čistý trestní rejstřík – a nemusí být ani absolventem žádného speciálního kurzu či školení, natož dlouholetého vzdělávání. Výživový poradce nenese žádnou zodpovědnost za případné škody na zdraví, které klientovi způsobí. Rozhodně to však neznamená, že každý výživový poradce je „špatný“. Výživovým poradcem může být i odborník s vysokoškolským vzděláním a může poskytovat kvalitní služby v oblasti prevence nemocí.

Viz také výživa, nutriční terapie, dietologie.

Související příspěvky: