Guillainův–Barrého syndrom

Co je Guillainův–Barrého , jaké jsou jeho projevy a proč se řadí mezi polyneuropatie? Která vyšetření je třeba podstoupit, aby mohla být stanovena tohoto vzácného syndromu a v čem spočívá jeho léčba? Může souviset s Guillainovým–Barrého syndromem? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají vybraných polyneuropatií, naleznete v uvedených zdrojích.

Pokračujte na původní zdroj

Guillainův–Barrého syndrom

Více v kategorii Mozek a nervy