virus Zika

Virus Zika je RNA virus, který způsobuje infekční onemocnění Zika. Tento virus byl byl poprvé zaznamenán v roce 2015 u opic v Ugandě, krátce poté i u terénního pracovníka. V Evropě se virus Zika prakticky nevyskytuje. Onemocnění Zika mívá obvykle mírný (často asymptomatický) průběh, avšak existuje důvodné podezření, že v případě nákazy těhotné ženy může způsobit poškození vyvíjejícího se plodu v děloze.

Viz také viry.