Poškození mozku

Zdroje věnované příčinám, projevům, komplikacím, diagnostice a možnostem léčby poškození mozku. Dozvíte se také, jakým způsobem může rehabilitace, fyzioterapie, logopedie a psychická podpora pacienta, pomoci zmírňovat následky poškození mozku.

Pokračujte na původní zdroj

Poškození mozku

Více v kategorii Mozek a nervy

Články na NZIP

 • Cévní mozková příhoda: obory rehabilitace

  Základem každé úspěšné rehabilitace je individuální rehabilitační plán, který je sestaven pacientovi na míru, a to v závislosti na míře postižení v konkrétních částech těla. Ve většině případů mají postižení nejen pohybové poruchy, ale také kognitivní deficity (např. neschopnost se soustředění či potíže s pamětí) a komunikační problémy. Z těchto důvodů se na rehabilitaci musí podílet celý tým odborníků z různých oborů.

 • Organické duševní poruchy: diagnóza a léčba

  U mnoha organických duševních poruch (ODP) jsou příznaky stejné nebo podobné jako u psychiatrických onemocnění. Diagnostika ODP proto spočívá v základním předpokladu, že organické onemocnění přímo či nepřímo ovlivňuje jednu či více funkcí mozku. U ODP hraje roli řada onemocnění z různých lékařských oborů, proto je při jejich diagnostice a léčbě nezbytná multidisciplinární spolupráce (neurologů, psychiatrů, internistů atd.).

 • Organické duševní poruchy: co to je?

  Existuje řada duševních poruch podmíněných organicky. Patří mezi ně například delirium nebo demence. Organické duševní poruchy mají mezi lidmi často pověst nebezpečných onemocnění. Mozek je však schopen regenerace v mnohem větší míře, než se dříve předpokládalo, a v mnoha případech je možná alespoň částečná rehabilitace.

Doporučené zdroje

 • Meningitida

  Zdroje věnované původci, prevenci, příznakům, nákaze, komplikacím, diagnostice a léčbě meningitidy (zánět mozkových blan). Dozvíte se, kterým příznakům je třeba věnovat zvýšenou pozornost, proč je nutné co nejdříve v případě potvrzení diagnozy zahájit léčbu a jakou věkovou skupinu nejčastěji postihuje toto onemocnění.

  Přejít na externí zdroj
 • Roztroušená skleróza

  Zdroje věnované příčinám, rizikovým faktorům, příznakům, diagnostice a léčbě roztroušené sklerózy. Dozvíte se, jak žijí lidé, u kterých byla tato nemoc diagnostikovaná a také, že tato diagnóza nemusí nutně znamenat konec aktivního života.

  Přejít na externí zdroj
 • Mozková mrtvice

  Zdroje věnované prevenci, příčinám, rizikovým faktorům, příznakům, diagnostice, léčbě a následkům mrtvice. Najdete informace, jakým způsobem se postupuje a podává první pomoc v případě podezření na mrtvici. Také se dozvíte, jak probíhá rehabilitace po prodělané mrtvici.

  Přejít na externí zdroj
 • Syndrom karpálního tunelu

  Zdroje věnované příčinám, projevům, diagnostice a léčbě syndromu karpálního tunelu. Kde se nachází karpální tunel a jaká je jeho stavba? Kteří lidé tímto syndromem trpí, kdy je možné jej klasifikovat jako nemoc z povolání a jaký režim je doporučován po operaci karpálního tunelu? Nejen těmito otázkami se zabývají uvedené příspěvky.

  Přejít na externí zdroj