Organické duševní poruchy

Mezi organické duševní poruchy se řadí jakékoli duševní onemocnění, které vzniká na základě nějakého poškození mozku, ať už má jakoukoli příčinu (mrtvice, úraz, zánět apod.). Patří sem i psychické poruchy, jejichž příčinou je onemocnění jiné části organismu než mozku, které však obecně vede ke zhoršení funkce centrálního nervového systému (jeho součástí je i mozek).


  • Organické duševní poruchy: diagnóza a léčba

    U mnoha organických duševních poruch (ODP) jsou příznaky stejné nebo podobné jako u psychiatrických onemocnění. Diagnostika ODP proto spočívá v základním předpokladu, že organické onemocnění přímo či nepřímo ovlivňuje jednu či více funkcí mozku. U ODP hraje roli řada onemocnění z různých lékařských oborů, proto je při jejich diagnostice a léčbě nezbytná multidisciplinární spolupráce (neurologů, psychiatrů, internistů atd.).

  • Organické duševní poruchy: co to je?

    Existuje řada duševních poruch podmíněných organicky. Patří mezi ně například delirium nebo demence. Organické duševní poruchy mají mezi lidmi často pověst nebezpečných onemocnění. Mozek je však schopen regenerace v mnohem větší míře, než se dříve předpokládalo, a v mnoha případech je možná alespoň částečná rehabilitace.