logopedie

Logopedie je interdisciplinární obor, který se zabývá výzkumem a léčbou poruch výslovnosti a řeči. Využívány jsou přitom poznatky ze speciální pedagogiky, některých lékařských oborů (zejména pediatrie, otorinolaryngologie a neurologie), dále psychologie a jazykovědy.

Logopedové se uplatňují jednak ve zdravotnictví, jednak ve školství. Pod resort zdravotnictví spadají kliničtí logopedové a logopedové ve zdravotnictví, kteří mají odborné vzdělání v tomto oboru.

Odvozené přídavné jméno je logopedický.