Obsedantně kompulzivní porucha

Zdroje věnované příčinám, projevům, diagnostice a léčbě obsedantně kompulzivní poruchy. Příspěvky se zabývají zejména chorobným kontrolováním, neustálým opakováním určité činnosti, patologickým hromaděním věcí, sebezanedbáváním a vtíravými myšlenkami.

Pokračujte na původní zdroj

Obsedantně kompulzivní porucha

Více v kategorii Úzkostné poruchy

Články na NZIP

 • Úzkostné poruchy: co to je?

  Strach má pro zdravý život velký význam. Strach chrání: je-li něco vnímáno jako ohrožující a zdá se být nepředvídatelným, lidé se přirozeně bojí, tím mohou předcházet nebezpečí nebo mu náležitě čelit. Tělo a mysl se přepnou do režimu „bojuj nebo uteč“. Nastartují se rychlé pohyby, kdy se např. zvyšuje krevní oběh, dýchání a svalové napětí. Může se však dostavit i vyděšená reakce, která „ochromí“ a šokuje.

 • Tréma, strach z vystupování na veřejnosti

  Určité napětí před vystoupením je normální. Tréma může mít i pozitivní účinek, protože vystupujícího udržuje v bdělém stavu a motivuje jej, aby ze sebe vydal to nejlepší. Na začátku vystoupení tréma obvykle zmizí. Někteří lidé však mají tak silný strach z vystupování na veřejnosti, že jim způsobuje značné duševní utrpení. V takovém případě se jedná o fenomén ze spektra úzkostných poruch, který sice postihuje mnoho lidí, ale často je tabuizovaný a skrytý.

 • Úzkostné poruchy: léčba

  Léčba úzkostných poruch je založena na dvou hlavních pilířích, kterými jsou psychoterapie a medikamentózní léčba. Léky se nasazují především v případech středně těžké nebo těžké úzkostné poruchy. Pokud má porucha obzvláště těžký průběh, může být nutná i hospitalizace nebo rehabilitace.

 • Úzkostné poruchy: diagnóza

  Včasná diagnóza úzkostné poruchy umožňuje rychlé zahájení léčby a snižuje riziko rozvoje dalších duševních onemocnění, např. deprese. Na základě odebrané anamnézy stanoví odborník (psychiatr, klinický psycholog nebo psychoterapeut) nejprve suspektní diagnózu.

Doporučené zdroje