Vzdělávání, literatura

Vzdělávání ve zdravotnictví je nesmírně rozsáhlá oblast, které se v České republice věnují všechny lékařské fakulty, střední a vysoké školy zabývající se výukou nelékařských zdravotnických oborů a řada dalších institucí. Z podstaty věci nemůže být níže uvedený přehled nikdy kompletní. Snažíme se však vybírat a průběžně doplňovat takové portály týkající se vzdělávání ve zdravotnictví, které mohou být užitečné i širší veřejnosti.


Články

 • Národní lékařská knihovna (NLK)

  Národní lékařská knihovna (NLK) se řadí mezi veřejné specializované knihovny v oblasti medicíny a příbuzných oborů. Její fondy a služby jsou přístupné všem uživatelům.

 • Medicínská virtuální knihovna (Medvik)

  Medicínskou virtuální knihovnu (Medvik) provozuje Národní lékařská knihovna (NLK). Medvik je knihovní informační systém, který poskytuje informace z biomedicíny, zdravotnictví a souvisejících oborů.

 • Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO)

  Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) je státní příspěvkovou organizací v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky (MZ ČR) a je samostatným právním subjektem, který plní úkoly a činnosti ve smyslu ustanovení § 2 písmene j) zákona č. 96/2004 Sb. v pozdějším znění. Cílem NCO NZO je podle zřizovací listiny plynulé zvyšování odborné a etické úrovně pracovníků ve zdravotnictví prováděním konceptuálních, pedagogických a metodických činností a realizace vzdělávacích akcí v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.

 • MEFANET (MEdical FAculties NETwork)

  MEFANET (MEdical FAculties NETwork) je projekt zaměřený na budování a posílení spolupráce lékařských a nelékařských zdravotnických fakult ČR a SR při rozvoji výuky s využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Vzdělávací síť MEFANET spojuje všechny lékařské fakulty napříč Českou republikou a Slovenskem, od roku 2012 vstoupily do sítě také fakulty zaměřené na oblast nelékařských zdravotnických věd.

 • Veřejný rakouský portál o zdraví

  Veřejný rakouský portál o zdraví (Öffentliche Gesundheitsportal Österreichs) poskytuje kvalitní, nezávislé a odborně garantované informace o lidském zdraví a nemocech. Je rozčleněn do pěti hlavních sekcí: zdravý život, nemoci, diagnóza a laboratoř, zdravotnické výkony a služby.