kompulze

Výrazem kompulze označují psychologové nutkavé, opakující se jednání či chování člověka.
Vyhledat „kompulze“ na NZIP