kompulze

Kompulze je výraz používaný v psychologii, který označuje nutkavé, opakující se jednání či chování člověka.

Odvozené přídavné jméno je kompulzivní.

Viz také obsese.