Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 5 · Mysleli jste záchvatovitým?

Otevřít filtraci
Záchvatovité přejídání (někdy se používá zkratka BED pocházející z anglického výrazu binge-eating disorder ) se řadí mezi poruchy příjmu potravy. Vyznačuje se záchvaty přejídá...
Za účelem diagnózy záchvatovitého přejídání potřebuje lékař odebrat pečlivou anamnézu. Může se přitom vyptávat na stravovací návyky, tělesný i duševní stav, životní styl a soci...
Snaha o redukci hmotnosti od nás vyžaduje určité ústupky a sebezapření. Proto je nasnadě, že k tomu musíme být odhodláni, musíme být ochotni do tohoto procesu investovat svůj č...
Poruchy příjmu potravy se mohou projevovat velmi různými způsoby. Zatímco někteří pacienti hladoví, jiní konzumují příliš velké množství potravy. Různé formy Poruchy příjmu...
Bulimie (neboli mentální bulimie, lat. bulimia nervosa ) se vyznačuje záchvaty přejídání, kdy postižený během krátké doby zkonzumuje velké množství jídla. Poté se různými způs...

Zobrazeno 1 až 5 z 5

Kategorie

Typ

Počet výsledků