Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 16

Otevřít filtraci
Zdroje věnované rizikovým faktorům, příznakům, diagnostice a léčbě schizofrenie. Dozvíte se také, které základní typy schizofrenie se v současné psychiatrii rozeznávají a jak s...
Osoby postižené schizofrenií trpí poruchami myšlení, pocitů, chování (i motivace) a vnímání. Zvláštní mohou být i jejich pohybové návyky. Zasaženo je vnímání sama sebe (Kdo jse...
Schizofrenie většinou probíhá v epizodách: tzv. ataky se střídají s relativně klidnými obdobími. Léčba spočívá jak v užívání léků, tak v psychosociálních opatřeních, jako je ze...
Člověk zneužívající stimulancia může být nápadně energický, podrážděný, mnohomluvný, s menší potřebou spánku a jídla a zornice mívá rozšířené. Stimulancia v léčebných dávkách,...
Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) vznikl transformací z Psychiatrického centra Praha, sídlí v Klecanech (Středočeský kraj). Vybudování nového moderního výzkumně a klinicky...
Na rozdíl od neurologických onemocnění nabývá dietologie v psychiatrii velkého významu. Psychiatrická onemocnění mají vztah k metabolickým onemocněním. Jsou to onemocnění typu...
Stimulační látky neboli stimulancia se vyznačují svými povzbuzujícími účinky na psychiku: povzbuzují centrální nervovou soustavu a umožňují maximální využití energetických záso...
Lysohlávky jsou stopkovýtrusné houby, které se vyskytují v mnoha druzích (česká, mexická, aztécká, horská aj.). Řadí se mezi tzv. pravé halucinogeny. Halucinogeny výrazně mění...
Podle řady studií je nepochybné, že deprese je nezávislým rizikovým faktorem aterogeneze (vznik aterosklerózy – kornatění tepen), kardiovaskulárních příhod a zejména infarktu m...
Hypersexualita neboli sexuální závislost je ve společnosti často vnímána jako banální, ne-li úsměvný problém, což může být navozeno zejména neznalostí této problematiky. Jedná...

Zobrazeno 1 až 10 z 16

Kategorie

Typ

Počet výsledků