Schizofrenie

Schizofrenie je onemocnění spojené s mnoha předsudky a mýty. I když se jedná o závažné onemocnění, je poměrně dobře léčitelné. Kvůli přetrvávající stigmatizaci se však mnoha lidem trpícím schizofrenií nedostává léčby. Postižení ne vždy vyhledají pomoc lékaře a jejich okolí reaguje často velmi ustrašeně a podrážděně – většinou kvůli nedostatku informací. Včasné zahájení léčby je přitom mimořádně důležité.


 • Schizofrenie: co to je?

  Osoby postižené schizofrenií trpí poruchami myšlení, pocitů, chování (i motivace) a vnímání. Zvláštní mohou být i jejich pohybové návyky. Zasaženo je vnímání sama sebe (Kdo jsem? Jaký jsem?). Okolní realitu do jisté míry nevnímají jako skutečnou. Postižení se však nedomnívají, že jsou někým jiným nebo více osobami najednou, jako tomu je v případě mnohočetné poruchy osobnosti.

 • Schizofrenie: diagnóza a léčba

  Schizofrenie většinou probíhá v epizodách: tzv. ataky se střídají s relativně klidnými obdobími. Léčba spočívá jak v užívání léků, tak v psychosociálních opatřeních, jako je zejména psychoterapie a socioterapie.

Doporučené externí zdroje

 • Schizofrenie

  Zdroje věnované rizikovým faktorům, příznakům, diagnostice a léčbě schizofrenie. Dozvíte se také, které základní typy schizofrenie se v současné psychiatrii rozeznávají a jak se žije lidem, kteří se léči s tímto závažným duševním onemocněním.

  Přejít na externí zdroj