Poskytovatelé zdravotních služeb

Poskytovatelé zdravotních služeb jsou lékaři, nelékařští zdravotničtí pracovníci, nemocnice a další zdravotnická zařízení, kteří ke své činnosti mají oprávnění krajského úřadu anebo ministerstva.


 • Poskytovatelé zdravotních služeb

  Poskytovatelé zdravotních služeb jsou lékaři, nelékařští zdravotničtí pracovníci, nemocnice a další zdravotnická zařízení, kteří ke své činnosti mají oprávnění krajského úřadu anebo ministerstva. Pro každého pacienta je obvykle místem prvního kontaktu praktický lékař.

 • Druhy a formy zdravotní péče

  Zdravotní péči dělíme do druhů podle časové naléhavosti či účelu jejího poskytnutí. Zdravotní péče má také několik forem. Nezřídka se prolíná se sociální péčí.

 • Základní informace k čerpání zdravotní péče

  Pro každého nemocného je obvykle místem prvního kontaktu praktický lékař a ostatní lékaři primární péče. Vyžaduje-li to jeho zdravotní stav, přichází na řadu léčba u ambulantních specialistů či v nemocnici.

 • Rehabilitační ústav Hrabyně

  Rehabilitační ústav Hrabyně a Chuchelná se nachází na Opavsku. Poskytuje komplexní rehabilitaci a péči pro pacienty s neurologickými, ortopedickými a traumatologickými onemocněními. Rehabilitační ústav Hrabyně a Chuchelná je moderní zařízení s kvalifikovaným personálem. Jejich hlavním cílem je poskytnout pacientům nejlepší péči a podporu při rehabilitaci a návratu do běžného života. 

 • Národní ústav duševního zdraví (NUDZ)

  Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) vznikl transformací z Psychiatrického centra Praha, sídlí v Klecanech (Středočeský kraj). Vybudování nového moderního výzkumně a klinicky orientovaného centra umožnil projekt financovaný z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. NUDZ se má stát referenčním pracovištěm pro oblast duševního zdraví v České republice.