Poruchy osobnosti

Jsou-li pocity i chování natolik rigidní (strnulé), intenzivní a nezvladatelné, že jimi člověk značně trpí a způsobuje tím utrpení i ostatním, je na místě podezření na tzv. poruchu osobnosti. Toto označení vyjadřuje, že jde o hluboce zakořeněné psychické poruchy, které ovlivňují celkové vnímání, myšlení, cítění a chování člověka.


 • Poruchy osobnosti: co to je?

  Lidé s poruchou osobnosti se vzorci svého chování často výrazně odlišují od chování lidí ve svém okolí, např. jde-li o vyjadřování pocitů, mezilidskou komunikaci nebo budování vztahů. Své chování většinou jen stěží dokážou změnit, což může mít negativní dopad na jejich mezilidské vztahy.

 • Poruchy osobnosti: přehled různých typů

  Poruchy osobnosti jsou velmi komplexní, proto se projevují nejrůznějšími příznaky. Pro diagnostiku a léčbu poruch osobnosti se osvědčilo rozlišovat jejich různé druhy podle hlavních charakteristik.

 • Poruchy osobnosti: diagnóza a léčba

  Diagnóza poruch osobnosti není snadná a nelze ji stanovit okamžitě, protože tyto poruchy se projevují nejrůznějšími způsoby. Odborník proto vysloví nejprve tzv. suspektní diagnózu (podezření na určitou poruchu osobnosti), kterou však může potvrdit či vyvrátit až časem, a to v průběhu dalších vyšetření nebo i léčby.

Doporučené externí zdroje

 • Disociální porucha osobnosti

  Co rozumíme pod pojmem asociální osobnost a jakým způsobem se projevuje? Čemu bychom se měli vyhnout při komunikaci se sociopatem? Proč a z jakých příčin vznikají poruchy osobnosti? Těmito a dalšími otázkami, které se týkají asociální osobnosti, se zabývají uvedené příspěvky.

  Přejít na externí zdroj
 • Poruchy osobnosti

  Co je porucha osobnosti, jak se projevuje a jaká je její příčina? Které jsou nejčastější typy poruch osobnosti a na jakém základě se stanovuje jejich diagnóza? V čem spočívá léčba těchto poruch, na čem závisí její úspěch a kde je možné vyhledat pomoc? Nejen těmto otázkám jsou věnované uvedené příspěvky.

  Přejít na externí zdroj