Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 28

Otevřít filtraci
Virová hepatitida A je známa také jako nemoc špinavých rukou. Způsobuje ji virus hepatitidy A, který je velmi odolný vůči vlivům zevního prostředí, přežívá týdny při pokojové t...
Virová hepatitida B je jedno z nejzávažnějších virových onemocnění člověka – u 5 až 10 % pacientů přechází onemocnění do chronicity. Chronické poškození jater může končit cirhó...
Náš imunitní systém s přibývajícím věkem slábne a stáváme se tak náchylnější k infekčním onemocněním (například k pásovému oparu, pneumokokovým onemocněním). Některé očkovací l...
Jedná se o předoperační odběr krve, kdy je před plánovaným výkonem pacientovi, pokud to jeho zdravotní stav dovolí, odebráno několik jednotek krve (1 jednotka = 500 ml krve), j...
Dárcovství kostní dřeně je dobrovolný čin. Své rozhodnutí stát se dárcem a být zařazen v registru dárců kostní dřeně můžete kdykoli bez udání důvodu odvolat. Oproti darování...
Hypersexualita neboli sexuální závislost je ve společnosti často vnímána jako banální, ne-li úsměvný problém, což může být navozeno zejména neznalostí této problematiky. Jedná...
Od roku 2012 jsou na základě novely zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění očkovací látky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění , tedy zdravotními po...
Očkování zdravotníků v ČR je dáno Vyhláškou MZ ČR č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem [1]. Patří sem zvláštní očkování proti virové hepatitidě B a proti spalnič...
Při cestování do zahraničí je očkování důležitou ochranou před vybranými infekčními onemocněními. Očkování se týká nejen dospělých osob, ale i dětí a adolescentů. Kromě rutinní...
Dárcovství krve je dobrovolná činnost občanů, která má velký celospolečenský význam. Lidská krev a přípravky z ní vyrobené se používají v řadě lékařských oborů (chirurgických i...

Zobrazeno 1 až 10 z 28

Kategorie

Typ

Počet výsledků