Počet výsledků: 5

Otevřít filtraci
Jedná se o tematicky zaměřenou datovou sadu, která umožňuje hodnotit výskyt konkrétních onemocnění, případně jejich kombinací během těhotenství v dlouhé časové řadě 2000–2022. Jeden řádek souboru obsahuje informaci o jedné rodičce a případných komplikacích, které provázely její těhotenství, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události, věku rodičky a typu poskytovatele zdravotních služeb.
Jedná se o tematicky zaměřenou datovou sadu, která umožňuje hodnotit využívání prenatální péče v těhotenství v dlouhé časové řadě 2000–2022.
Jedná se o tematicky zaměřenou datovou sadu, která umožňuje hodnotit výskyt konkrétních komplikací, případně jejich kombinací během porodu v dlouhé časové řadě 2000–2022.
Tato tematická datová sada je zcela samostatná, navzájem nepropojitelná. Sada vzniká v souladu s národní metodikou tvorby otevřených dat a je dostupná v národním katalogu.
Rozdělení všech rodiček podle Robsona a zároveň způsob ukončení těhotenství umožňuje analyzovat podíl výskytu císařských řezů.

Zobrazeno 1 až 5 z 5

Téma

Organizace

Počet výsledků