Reprodukční zdraví: Rodičky a diabetes

V rámci zveřejňování dat z Národního registru reprodukčního zdraví (NRRZ) byla připravena datová sada, která přináší informace o matce a její anamnéze ve formě plně anonymizovaných primárních dat. Jedná se o tematicky zaměřenou datovou sadu, která umožňuje provádět analýzu rodiček s diabetem dle dostupných parametrů v dlouhé časové řadě 2000–2022. Jeden řádek souboru obsahuje informaci o jedné rodičce a jejích základních charakteristikách, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události, věku rodičky, typu poskytovatele zdravotních služeb a gestačního stáří. Datová sada má za cíl postihnout úzce vymezenou tematickou oblast a umožnit uživatelům vlastní analytické zpracování. Tato tematická datová sada je zcela samostatná, navzájem nepropojitelná. Sada vzniká v souladu s národní metodikou tvorby otevřených dat a je dostupná v národním katalogu. K datovým sadám NRRZ byl vytvořen souhrnný číselník s cílem usnadnit uživateli práci s těmito datovými sadami. Číselník je dostupný v lokálním (https://www.nzip.cz/datova-sada/181) i národním katalogu (https://data.gov.cz/datov%C3%A1-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatov%C3%A9-sady%2F00024341%2Fb0f2dba7c7c75bfd0d1ce412d324da08).
Téma Zdraví
Periodicita aktualizace roční
Související území Česká republika
Kontakt Jitka Jírová
Dokumentace Zobrazit dokumentaci
Časové pokrytí 1. 1. 2000 – 31. 12. 2022
Klasifikace dle EuroVoc Neuvedeno
Organizace ÚZIS ČR

Distribuce datové sady

CSV
Reprodukční zdraví: Rodičky a diabetes
CC BY 4.0 Jírová J., Komenda M., Pařízek A., Kacerovský M., Dvořák V., Ľubušký M., Jarkovský J., Pohlová R., Dušek L.
Originální databáze Není autorskopr​ávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze Nespecifik​ovaný
Osobní údaje Neobsahuje