Vyhledávání v odbornících/zařízeních NZIP

Počet výsledků: 7

Otevřít filtraci
Obsah datové sady zahrnuje základní epidemiologické parametry (počty nově diagnostikovaných osob s COVID-19 včetně reinfekcí, počty aktuálně nakažených včetně reinfekcí) na úrovni obcí ČR.
Obsahem je komplexní přehled základních epidemiologických parametrů (počty diagnostikovaných osob s COVID-19 včetně reinfekcí, počty aktuálně nakažených včetně reinfekcí, hospitalizovaní pacienti) se zaměřením na seniorní zranitelné skupiny obyvatel (kategorie věku 65+, 75+) na geografické úrovni obcí s rozšířenou působností (ORP).
Na základě informací z některých malých obcí eviduje správce systému ISIN problémy s přiřazením bydliště obyvatel. Jde o chybu ztotožňování bydliště v reálném čase u minority případů, kdy není uvedeno bydliště z šetření KHS a jsou dostupná pouze data z laboratoří.
Každý řádek přehledu uvádí počet osob (s první, druhou a posilující dávkou, s dokončeným očkováním) v daný den rozdělený podle bydliště očkované osoby na úrovni obce s rozšířenou působností (ORP), věkové kategorie a očkovací látky.
Seznam zapojených organizací v působnosti Ministerstva zdravotnictví do projektu zveřejńování faktur na adrese https://faktury.mzcr.cz/
Hospodářství a finance
XML
Seznam jednotlivých faktur organizací v působnosti Ministerstva zdravotnictví zapojených do projektu zveřejňování faktur na adrese https://faktury.mzcr.cz/
Hospodářství a finance
XML
Seznam jednotlivých importů sady faktur organizací v působnosti Ministerstva zdravotnictví zapojených do projektu zveřejňování faktur na adrese https://faktury.mzcr.cz/
Hospodářství a finance
XML

Zobrazeno 1 až 7 z 7

Téma

Organizace

Počet výsledků