Kardiologie: Kardiostimulátory a implantabilní kardioverter-defibrilátory

Datová sada umožňuje hodnotit počet pacientů v populaci ČR, kterým byl zaveden kardiostimulátor (PM, pacemaker) nebo implantabilní kardioverter-defibrilátor (ICD, implantable cardioverter-defibrillator). Údaje zjištěné v jednotlivých letech lze stratifikovat dle demografických charakteristik pacientů (pohlaví, věková kategorie, kraj a okres bydliště). Data o počtech pacientů s implantovanými přístroji PM a ICD jsou dostupná od roku 2010 až do posledního uzavřeného roku. Dále data o prevalenci, tj. počtu živých pacientů s PM nebo ICD zavedeným v daném roce nebo v přecházejících letech, jsou dostupná od roku 2015 až do posledního uzavřeného roku. Jeden záznam (řádek) datové sady obsahuje informaci o počtu PM a ICD implantovaných v daném roce v závislosti na pohlaví, věkové kategorii a místu bydliště pacienta. Pro tuto kombinaci parametrů (rok, pohlaví, věková kategorie, region bydliště) je dále uveden souhrnný počet pacientů s PM/ICD naživu v daném roce, tedy včetně pacientů, u kterých byla implantace provedena v minulosti.
Téma Zdraví
Periodicita aktualizace roční
Související území Česká republika
Kontakt Martin Komenda
Dokumentace Zobrazit dokumentaci
Časové pokrytí 1. 1. 2010 – 31. 12. 2022
Klasifikace dle EuroVoc Neuvedeno
Organizace ÚZIS ČR

Distribuce datové sady

CSV
Kardiologie: Kardiostimulátory a implantabilní kardioverter-defibrilátory
CC BY 4.0 Klára Benešová, Jiří Jarkovský, Petr Klika, Ondřej Šanca, Daniel Klimeš, Jan Mužík, Martin Komenda, Ladislav Dušek
Originální databáze Není autorskopr​ávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze Nespecifik​ovaný
Osobní údaje Neobsahuje