Kardiologie: Hypertenze

Datová sada umožňuje hodnotit počet osob v populaci ČR, u kterých byla identifikována hypertenze. Údaje zjištěné v jednotlivých letech lze stratifikovat dle demografických charakteristik pacientů (pohlaví, věková kategorie, kraj a okres bydliště). Data o prevalenci jsou dostupná od roku 2011 až do posledního uzavřeného roku. Jeden záznam (řádek) datové sady obsahuje informaci o počtu osob s hypertenzí v daném roce v závislosti na pohlaví, věkové kategorii a místu bydliště pacienta.
Téma Zdraví
Periodicita aktualizace roční
Související území Česká republika
Kontakt Martin Komenda
Dokumentace Zobrazit dokumentaci
Časové pokrytí 1. 1. 2011 – 31. 12. 2022
Klasifikace dle EuroVoc Neuvedeno
Organizace ÚZIS ČR

Distribuce datové sady

CSV
Kardiologie: Hypertenze
CC BY 4.0 Klára Benešová, Jiří Jarkovský, Petr Klika, Ondřej Šanca, Daniel Klimeš, Jan Mužík, Martin Komenda, Ladislav Dušek
Originální databáze Není autorskopr​ávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze Nespecifik​ovaný
Osobní údaje Neobsahuje