Kardiologie: Epidemiologie srdečního selhání

Datová sada umožňuje hodnotit epidemiologické charakteristiky srdečního selhání (incidence, prevalence, mortalita) v populaci České republiky. Údaje zjištěné v jednotlivých letech lze stratifikovat dle demografických charakteristik pacientů (pohlaví, věková kategorie, kraj bydliště). Dále lze hodnotit počty pacientů se srdečním selháním léčených v ambulantní nebo akutní lůžkové péči. Data jsou dostupná od roku 2015 až do posledního uzavřeného roku. Jeden záznam (řádek) datové sady obsahuje informaci o výskytu a léčbě srdečního selhání u jednoho pacienta v průběhu jednoho roku; jde o tzv. paciento-rok.
Téma Zdraví
Periodicita aktualizace roční
Související území Česká republika
Kontakt Martin Komenda
Dokumentace Zobrazit dokumentaci
Časové pokrytí 1. 1. 2015 – 31. 12. 2021
Klasifikace dle EuroVoc Neuvedeno
Organizace ÚZIS ČR

Distribuce datové sady

CSV
Kardiologie: Epidemiologie srdečního selhání
CC BY 4.0 Klára Benešová, Jiří Jarkovský, Jiří Pařenica, Petr Klika, Ondřej Šanca, Daniel Klimeš, Jan Mužík, Martin Komenda, Ladislav Dušek
Originální databáze Není autorskopr​ávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze Nespecifik​ovaný
Osobní údaje Neobsahuje