endokrinní

Endokrinní je pojem, který se používá v souvislosti s buněčnou signalizací. Při endokrinní signalizaci se cílová buňka nachází poměrně daleko od buňky, která signál uvolňuje. Endokrinní signály jsou hormony: ty se ke svým cílovým buňkám dostávají prostřednictvím krevního oběhu.

Poznámka: Pojem „endokrinní“ je někdy vnímán ve smyslu „s vnitřní sekrecí“. V této souvislosti se výraz „endokrinní“ používá nejčastěji v souvislosti s endokrinními žlázami (neboť ty vylučují hormony přímo do krevního oběhu). Opakem endokrinního je v takovém případě výraz exokrinní.

Viz také parakrinní, buněčná signalizace, signální molekuly a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz endokrinní.