šišinka

Šišinka neboli epifýza (lat. glandula pinealis) je malá endokrinní žláza, která se nachází hluboko v mozku – konkrétně v oblasti zvané epithalamus, kde se spojují obě mozkové hemisféry. Šišinka vylučuje hormon melatonin, který má významnou úlohu v řízení cirkadiánního rytmu.

Obrázek: Poloha šišinky uvnitř mozku – schematický nákres. Mezimozek se skládá z několika struktur, z nichž nejvýznamnější jsou thalamus a hypothalamus: ty společně vymezují stěny třetí mozkové komory. Součástí mezimozku je i šišinka. (Zdroj: By OpenStax: Anatomy & Physiology, March 11, 2023, CC BY 4.0)

Viz také melatonin, epifýza (v ortopedii).