vaječníky

Vaječníky (lat. ovaria) jsou ženské pohlavní žlázy, které jsou součástí ženského reprodukčního systému. Levý vaječník a pravý vaječník se nacházejí v blízkosti levého, resp. pravého vejcovodu, a v pravidelných intervalech (tzn. přibližně jednou za měsíc) se z nich uvolňuje zralé vajíčko. To pak může či nemusí být oplodněno; v obou případech putuje skrze vejcovody do dělohy. Z vaječníků se uvolňují rovněž ženské pohlavní hormony.

Obrázek: Ženské vnitřní pohlavní orgány – pohled zepředu. (Zdroj: depositphotos.com)