intravezikální imunoterapie

Intravezikální imunoterapie je forma protinádorové léčby, při níž je lék podáván přímo do močového měchýře (tedy nikoli polykáním tablet, injekcí do krevního oběhu apod.). Imunoterapie je v tomto případě založena na tom, že podaný lék pomáhá imunitnímu systému útočit na nádorové buňky. Jako „lék“ se při intravezikální imunoterapii obvykle používá BCG – oslabená bakterie Mycobacterium bovis, která se obvykle používá při očkování proti tuberkulóze. Princip intravezikální imunoterapie s využitím BCG spočívá v tom, že jakmile je bakterie vpravena do močového měchýře, pomůže „vyprovokovat“ buňky imunitního systému k útoku na nádorové buňky.

Lék je podáván tenkou hadičkou (katétrem) skrze močovou trubici až do močového měchýře. Intravezikální imunoterapie se používá zejména u pacientů s neinvazivním karcinomem močového měchýře – tedy v případech, kdy zhoubný nádor postihuje pouze sliznici a ještě se nestačil rozšířit hlouběji, tedy do svalové vrstvy ve stěně močového měchýře.

Viz také intravezikální, imunoterapie, intravezikální léčba.