intravezikální

Intravezikální znamená „uvnitř močového měchýře“, „do močového měchýře“, případně „v močovém měchýři“. Například intravezikální léčba je taková léčba, při které je lék podáván přímo do močového měchýře.

Viz také intra-, močový měchýř (lat. vesica urinaria).