očkování

Očkování neboli vakcinace je postup, který vede k vytvoření imunity vůči infekčním onemocněním. Principem očkování je vpravení očkovací látky neboli vakcíny do organismu; organismus si následně sám vytvoří protilátky (a případně další obranné mechanismy) vůči choroboplodným zárodkům. Zjednodušeně řečeno by se očkování dalo charakterizovat jako „trénink“ organismu na setkání se skutečnou infekcí, přičemž při tréninku se používá velmi oslabený protivník, který infekci nemůže vyvolat.

Odvozené přídavné jméno je očkovací, resp. vakcinační.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz očkování, očkovací apod.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Očkování (vakcinace)