imunoterapie

Imunoterapie je způsob léčby, při němž jsou využívány látky podporující nebo naopak potlačující funkce pacientova vlastního imunitního systému. Organismu tak pomáhají bojovat proti nádorovému onemocnění, infekčnímu onemocnění, případně i jinému typu onemocnění. Existuje mnoho různých typů imunoterapie: některé z nich jsou zaměřeny pouze na určité buňky imunitního systému, jiné ovlivují imunitní systém jako celek. V rámci imunoterapie se používají některé cytokiny, vakcíny, monoklonální protilátky a některé další látky.

Při léčbě alergií se někdy uplatňuje specifická alergenová imunoterapie, subkutánní imunoterapie či sublingvální imunoterapie.

Odvozené přídavné jméno je imunoterapeutický.

Viz také terapie.