intravezikální léčba

Intravezikální léčba je taková léčba, při které je lék podáván přímo do močového měchýře (tedy nikoli polykáním tablet, injekcí do krevního oběhu apod.). Lék je podáván tenkou hadičkou (katétrem) skrze močovou trubici až do močového měchýře.

Intravezikální léčba se používá zejména u pacientů s neinvazivním karcinomem močového měchýře – tedy v případech, kdy zhoubný nádor postihuje pouze sliznici a ještě se nestačil rozšířit hlouběji, tedy do svalové vrstvy ve stěně močového měchýře. Léky podávané přímo do močového měchýře působí především na buňky vystýlající vnitřní část močového měchýře; to znamená, že na buňky v jiných částech močového měchýře mají jen malý účinek, nebo dokonce vůbec žádný. Jinými slovy, intravezikální léčba nepůsobí na nádorové buňky mimo sliznici močového měchýře (včetně těch, které prorostly hluboko do stěny močového měchýře). Léky vpravené do močového měchýře se nemohou dostat ani k nádorovým buňkám v jiných částech těla.

Rozlišujeme dva hlavní typy intravezikální léčby:

Viz také intravezikální.