metabolismus proteinů

Metabolismus proteinů je souhrnné označení pro jakoukoli metabolickou přeměnu proteinů v živém organismu, tedy i v lidském těle. Řadí se sem:

  1. katabolické procesy – štěpení proteinů a polypeptidů na menší jednotky (oligopeptidy a nakonec aminokyseliny);
  2. anabolické procesy – v případě lidského organismu tvorba proteinů z aminokyselin, neboli proteosyntéza.

Viz také metabolismus, proteiny.