oligopeptidy

Oligopeptid je peptid obsahující „několik“ aminokyselin. Počet aminokyselin se v různých definicích mírně liší: rozpětí se pohybuje od 2–4 po 20–40 aminokyselin. Někteří autoři tak do oligopeptidů zahrnují i dipeptidy a tripeptidy, jiní nikoli.