screeningové vyšetření

Screeningové vyšetření je vyšetření, jehož účelem je zjistit přítomnost nějakého konkrétního onemocnění ještě předtím, než se objeví příznaky. Screeningové vyšetření tak může pomoci odhalit onemocnění v raném stadiu, kdy je lze snadněji léčit, nebo dokonce úplně vyléčit. Mezi příklady screeningových vyšetření, která se používají při odhalování zhoubných nádorů, se řadí:

Viz také screening.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Screening