kolorektální karcinom

Kolorektální karcinom je odborný název pro rakovinu tlustého střeva a konečníku. Tento zhoubný nádor je jedním z nejčastěji se vyskytujících nádorových onemocnění a ve všech vyspělých státech jeho incidence setrvale narůstá. V České republice však funguje screeningový program, jehož cílem je záchyt kolorektálního karcinomu v časných stadiích, a tím i snižování mortality tohoto onemocnění.

Obrázek: Zjednodušené schéma čtyř „hlavních“ klinických stadií kolorektálního karcinomu. TNM klasifikace rozlišuje stadia podrobněji. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také karcinom, kolorektum.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Rakovina tlustého střeva a konečníku