kolorektální karcinom

Kolorektální karcinom je odborný název pro rakovinu tlustého střeva a konečníku. Tento zhoubný nádor je jednou z nejčastějších onkologických diagnóz a ve všech vyspělých státech jeho incidence setrvale narůstá. V České republice však funguje screeningový program, jehož cílem je záchyt kolorektálního karcinomu v časných stadiích, a tím i snižování mortality (úmrtnosti) na toto onemocnění.
Vyhledat „kolorektální karcinom“ na NZIP