mamografie

Mamografie je vyšetření prsu pomocí nízkoenergetického rentgenového záření. Mamografie se používá v programu screeningu rakoviny prsu. Pro vyšetření se používá tzv. měkké záření a dávky při mamografii patří k nejnižším v diagnostické radiologii. Bezpečnost mamografie nejlépe dokládá fakt, že dávka záření, kterou obdrží pacientka při screeningové mamografii, odpovídá záření, které žena přirozeně obdrží z přírodních zdrojů (tzv. přírodního pozadí) za dobu přibližně 10 dní.

Odvozené přídavné jméno je mamografický, přístroj používaný k mamografickému vyšetření se nazývá mamograf.

Viz také -grafie, screeningová mamografie.