cytologický stěr

Cytologický stěr neboli Pap test je nejdůležitějším vyšetřením, které umožňuje odhalit přednádorové (prekancerózní) změny nebo rakovinu děložního čípku. Provádí se v rámci gynekologické preventivní prohlídky, a to jednoduchým odběrem vzorku buněk z povrchu děložního čípku. Vzorek je pak odeslán k cytologickému vyšetření do specializované laboratoře.

U většiny žen je výsledek cytologického stěru normální. Ale i v případě, že jsou odhaleny abnormální buňky, neznamená to automaticky, že žena má rakovinu nebo přednádorové onemocnění (tzv. prekancerózní léze děložního hrdla): ve většině případů se jedná o neškodné příčiny, například zánět. Pokud jsou buňky jen mírně změněné, je obvykle možné počkat a provést další cytologický stěr po několika měsících. U mnoha žen během této doby změněné buňky samy vymizí a není nutná žádná léčba.

Viz také cytologie, cytologické vyšetření, screeningová cytologie.