stadium onemocnění

Stadium onemocnění je stupeň pokročilosti nějakého onemocnění. Rozlišování stadií onemocnění pomáhá lékařům zvolit nejvhodnější léčbu pro konkrétního pacienta. Jednotlivá stadia jsou u různých onemocnění definována velmi odlišně, v závislosti na povaze onemocnění. Například nejpokročilejší stadium zhoubného nádoru se vyznačuje přítomností metastáz jinde v těle, nejpokročilejší stadium proleženin se vyznačuje přítomností charakteristických vředů apod.

Viz také klinické stadium.