perikard

Perikard neboli osrdečník je jedna ze čtyř srdečních vrstev (zjednodušeně řečeno)*. Jedná se o pouzdro z vazivové tkáně, v němž je uloženo srdce. Problémy mohou nastat, když se osrdečník zanítí (perikarditida) nebo naplní tekutinou. Otok může srdce poškodit a ovlivnit jeho funkci.

Perikard má několik důležitých rolí:

  • Udržuje srdce na svém místě v hrudní dutině.
  • Zabraňuje tomu, aby se srdce příliš roztáhlo a přeplnilo krví.
  • „Promazává“ srdce, aby se při tlukotu netřelo o okolní tkáně.
  • Chrání srdce před infekcemi, které by se do něj mohly šířit z okolních orgánů, například z plic.

Odvozené přídavné jméno je perikardiální.

* Terminologická poznámka: Odborníci na anatomii a histologii rozlišují pouze tři srdeční vrstvy (perikard, myokard a endokard), zatímco epikard je nejvnitřnější vrstvou perikardu.

Obrázek 1: Schematický nákres jednotlivých vrstev srdeční stěny. Kromě čtyř srdečních vrstev (perikard, epikard, myokard a endokard) je znázorněna i osrdečníková dutina. (Zdroj: By OpenStax College - Anatomy & Physiology, Connexions Web site. http://cnx.org/content/col11496/1.6/, Jun 19, 2013., CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30148195)

Viz také endokard, epikard, myokard a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz perikard, perikardiální apod..

Související příspěvky: