anatomie

Anatomie je obor, který se zabývá studiem struktury celých organismů i jejich jednotlivých částí.

Odvozené přídavné jméno je anatomický.