osrdečníková dutina

Osrdečníková dutina je mezera mezi epikardem a perikardem, která je vyplněná perikardiální tekutinou. To umožňuje pohyb srdce uvnitř perikardu s minimálním třením.

Obrázek 1: Schematický nákres jednotlivých vrstev srdeční stěny. Kromě čtyř srdečních vrstev (perikard, epikard, myokard a endokard) je znázorněna i osrdečníková dutina. (Zdroj: By OpenStax College - Anatomy & Physiology, Connexions Web site. http://cnx.org/content/col11496/1.6/, Jun 19, 2013., CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30148195)

Související příspěvky: