endokard

Endokard je jedna ze čtyř srdečních vrstev (zjednodušeně řečeno)*, nachází se na vnitřním povrchu srdce. Endokard vystýlá srdeční dutiny (tzn. srdeční síně i srdeční komory) a je v přímém kontaktu s protékající krví.

* Terminologická poznámka: Odborníci na anatomii a histologii rozlišují pouze tři srdeční vrstvy (perikard, myokard a endokard), zatímco epikard je nejvnitřnější vrstvou perikardu.

Obrázek 1: Schematický nákres jednotlivých vrstev srdeční stěny. Kromě čtyř srdečních vrstev (perikard, epikard, myokard a endokard) je znázorněna i osrdečníková dutina. (Zdroj: By OpenStax College - Anatomy & Physiology, Connexions Web site. http://cnx.org/content/col11496/1.6/, Jun 19, 2013., CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30148195)

Viz také zánět endokardu (endokarditida), epikard, myokard, perikard.

Související příspěvky: