antidepresiva

Antidepresiva jsou nejčastěji používanými léky při léčbě deprese. Tyto léky zvyšují dostupnost neurotransmiterů ovlivňujících náladu, a do metabolismu uvnitř mozku zasahují následujícími mechanismy:

Těmito způsoby lze dosáhnout zvýšení koncentrace neurotransmiterů a tím i zlepšení nálady pacienta; účinek se však dostaví až po delší době (často až po více než dvou týdnech).

Existuje mnoho různých skupin antidepresiv, např. SSRI, SNRI, NDRI, TCA apod. (viz také článek Deprese: léky a psychoterapie).

Viz také anti-, deprese.