degradace

Degradace znamená buď „zhoršování“ (obecně téměř čehokoli) nebo „rozklad“, „rozpad“, „štěpení“ či „odbourávání“ (složitých struktur na jednodušší apod.).

Odvozené přídavné jméno je degradační.