selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu neboli SSRI (zkratka pochází z anglického názvu selective serotonin reuptake inhibitors) jsou léky, které se používají zejména při léčbě deprese. SSRI zabraňují tomu, aby byl serotonin přepravován ze synaptické štěrbiny zpět do váčků v presynaptickém zakončení nervové buňky; díky tomu je v synaptické štěrbině k dispozici větší množství serotoninu. SSRI se řadí mezi inhibitory zpětného vychytávání.

Příklady SSRI jsou citalopram, fluoxetin apod.

Viz také inhibitor, serotonin.