synaptická štěrbina

Synaptická štěrbina je součástí synapse. Je to prostor mezi presynaptickou a postsynaptickou membránou, do kterého jsou při přenosu nervového vzruchu uvolňovány neurotransmitery.

Viz také synapse.

Související příspěvky: