inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu

Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu neboli SNRI (zkratka pochází z anglického názvu serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors) jsou léky, které se používají zejména při léčbě deprese. SNRI zabraňují tomu, aby byly serotonin a noradrenalin přepravovány ze synaptické štěrbiny zpět do váčků v presynaptickém zakončení nervové buňky; díky tomu je v synaptické štěrbině k dispozici větší množství serotoninu a noradrenalinu. SNRI se řadí mezi inhibitory zpětného vychytávání.

Příkladem SNRI je venlafaxin.

Viz také inhibitor, serotonin, noradrenalin, antidepresiva.