čichové receptory

Čichové receptory jsou specializovaným typem smyslových receptorů. Jedná se o tzv. senzorické neuronynervové buňky, které přenášejí senzorické (smyslové) podněty do centrálního nervového systému (v případě čichových receptorů jsou to tzv. bipolární neurony). Čichové receptory jsou prostřednictvím čichového nervu spojeny s několika oblastmi v mozku, které zpracovávají čichové podněty. Některé „informace“ z čichových receptorů putují do tzv. primární čichové kůry – části mozkové kůry, které se nachází ve spodní části obou mozkových hemisfér. Čichové podněty jsou přenášeny i do struktur v limbickém systému a hypothalamu, kde se vůně i pachy spojují s dlouhodobou pamětí a emočními reakcemi.

Obrázek: Zjednodušené schéma čichového systému. (a) Vdechovaný vzduch proudí do nosní dutiny, kde se dostává do bezprostřední blízkosti čichového epitelu. (b) V čichovém epitelu se nacházejí čichové receptory a některé další struktury, které jsou nezbytné pro správné fungování čichu. (c) Mikrofotografie čichového epitelu (Regents of the University of Michigan Medical School © 2012). (Zdroj: By OpenStax – https://cnx.org/contents/FPtK1zmh@8.25:fEI3C8Ot@10/Preface, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30147990)

Viz také čich, smyslové receptory.