mozkové hemisféry

Mozkové hemisféry jsou první ze čtyř hlavních částí mozku a tvoří asi 83 % jeho celkové hmoty. Na celém povrchu mozkových hemisfér jsou patrny četné rýhy, nejhlubší z těchto rýh se označují jako zářezy. Některé z hluboko uložených zářezů se užívají pro dělení mozkových hemisfér do mozkových laloků.