mozkové hemisféry

Mozkové hemisféry (lat. hemisphaeria cerebri) jsou jednou ze čtyř hlavních částí mozku. Rozlišujeme levou a pravou mozkovou hemisféru, které společně tvoří koncový mozek. Na celém povrchu mozkových hemisfér se nachází mozková kůra, v níž jsou patrny četné rýhy (lat. sulci); nejhlubší z těchto rýh se označují jako zářezy (lat. fissurae). Mezi závity a zářezy se nacházejí zprohýbané závity (lat. gyri). Některé z hluboko uložených zářezů se užívají pro dělení mozkových hemisfér do mozkových laloků, přičemž největší a nejznámější jsou čelní lalok, temenní lalok, spánkový lalok a týlní lalok.

Obrázek: Mozkové hemisféry – schematický nákres. V levé části obrázku jsou znázorněny čtyři hlavní mozkové laloky. V pravé části obrázku jsou vyznačeny levá a pravá mozková hemisféra, rýhy a závity. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také mozek.